Certifikát Značka kvality

Domov pro seniory Holásecká získal v roce 2013 certifikaci a byl oceněn 5 hvězdičkami v rámci systému Značka kvality v sociálních službách.

Chceme prostřednictvím systému certifikace demonstrovat kvalitu našeho zařízení směrem k uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti.
 
Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby.
 
Více o systému Značka kvality a našem zařízení naleznete na www.znackakvality.info.