Akreditace SAK

Domov pro seniory Holásecká získal akreditaci SAK dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Domov pro seniory Holásecká jako první zařízení získal akreditaci SAK dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb. Akreditace probíhala v rámci pilotního testování nových standardů dne 9. června 2014. Domov uspěl na výbornou téměř ve všech kritériích.
Více o Spojené akreditační komisi naleznete na http://www.sakcr.cz/cz-top/o-nas/.