Mezigenerační zahrada

Od 11. 6. 2019 jsme slavnostně zahájili provoz naší Mezigenerační zahrady, která je přístupná i veřejnosti.