Plánované Akce 2019

30. 05. 2019
Aktuálně Červen 2019
Domov pro seniory Holásecká aktuálně nabízí následující akce pro naše klienty:
11. 6. 2019 Oslava 10 let výročí DSH - otevření mezigeneračního hřiště/zahrady
21. 6. 2019 Koncert - vyystoupí žáci z Gymnázia Brno, třídy Kapitána Jaroše