Zpravodaj

2019
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník VIII. č. 12/19)

2020

Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 01/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 02/20)

Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 03/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 04/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 05/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 06/20)

Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 07/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 08/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 09/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 10/20)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník IX. č. 11-12/20)


2021

Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 01-04/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 05/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 06/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X č. 07-08/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 09/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 10/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 11/21)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník X. č. 12/21)

2022

Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 1-2/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 3/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 4/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 5/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 6/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 7/22)
Zpravodaj domova pro seniory Holásecká (Ročník XI. č. 8/22)