Úhrady za služby

Výše úhrad je v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Ubytování

Jednolůžkový pokoj 210 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj  190 Kč/den

 

V ceně ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

 

V ceně ubytování nejsou zahrnuty poplatky:

  • Koncesionářský poplatek (poplatek za televizor a rozhlasový přijímač) dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích si hradí klienti sami,

  • za telefon, který má uživatel k dispozici na pokoji dle sazebníku operátora.


Strava

Celodenní strava 170 Kč/den

 

Odběr celodenní stravy je podmíněn. V případě nepřítomnosti klienta mimo zařízení lze odhlásit jednotlivé druhy jídla.

 

Celková úhrada

Jednolůžkový pokoj + strava 380 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj + strava 360 Kč/den

 

PLATBA V HOTOVOSTI
Úhradu za pobyt a stravu je možné zaplatit HOTOVĚ u sociálních pracovnic V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.

Vklad do hotovostního depozitu klienta je možné provést pouze HOTOVĚ u sociálních pracovnic v ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
PLATBA BEZHOTOVOSTNĚ
Úhradu za pobyt a stravu je možné zaplatit PŘEVODEM na účet domova:

číslo účtu: 43-4826380247/0100
variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
poznámka pro příjemce:
příjmení klienta
 
Příspěvek na péči se do úhrady za stravu a za ubytování nezapočítává. Příspěvek na péči v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov pro seniory.
 
Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.