Úhrady za služby

Výše úhrad je v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a vyhláškou č. 34/2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Ubytování

Jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj 250 Kč/den


V ceně ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

 

V ceně ubytování nejsou zahrnuty poplatky a doplatky:

  • Koncesionářský poplatek (poplatek za televizor a rozhlasový přijímač) dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích si hradí klienti sami,

  • za telefon, který má klient k dispozici na pokoji dle sazebníku operátora,
  • za léky, inkontinenční pomůcky a ochrannou kosmetiku,
  • za osobní spotřebu spojenou s nákupy např. v kantýně,
  • za pedikúru, kadeřnické nebo kosmetické služby.


Strava

Celodenní strava 205 Kč/den

 

Odběr celodenní stravy zahrnuje 5 jídel denně, v případě diabetické diety 6 jídel denně. V době nepřítomnosti klienta mimo zařízení lze odhlásit jednotlivé druhy jídla.

 

Celková úhrada

Ubytování + strava 455 Kč/den

 

PLATBA V HOTOVOSTI

Úhradu za pobyt a stravu je možné zaplatit HOTOVĚ u sociálních pracovnic V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.

Vklad do hotovostního depozitu klienta je možné provést pouze HOTOVĚ u sociálních pracovnic v ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
PLATBA BEZHOTOVOSTNĚ

Úhradu za pobyt a stravu je možné zaplatit PŘEVODEM na účet domova:

číslo účtu: 43-4826380247/0100
variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
poznámka pro příjemce:
příjmení klienta

Vklad do hotovostního depozitu klienta je možné provést PŘEVODEM na účet:

číslo účtu: 123-1681640277/0100
variabilní symbol: rodné číslo klienta bez lomítka
poznámka pro příjemce:
příjmení klienta
 
Příspěvek na péči se do úhrady za pobyt a stravu nezapočítává. Příspěvek na péči v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov pro seniory.
 
Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.