Úhrady za služby

Výše úhrad je v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Ubytování

Jednolůžkový pokoj 210 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj  190 Kč/den

 

V ceně ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, opravy, malování, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.
 

V ceně ubytování nejsou zahrnuty poplatky:

  • Koncesionářský poplatek (poplatek za televizor a rozhlasový přijímač) dle zákona (č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích),

  • za telefon, který má uživatel k dispozici na pokoji.


Strava

Celodenní strava 170 Kč/den

 

Odběr celodenní stravy je podmíněn. V případě nepřítomnosti uživatele mimo zařízení lze odhlásit jednotlivé druhy jídla.


 

Celková úhrada

Jednolůžkový pokoj + strava 380 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj + strava 360 Kč/den

 

Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% z jeho příjmu.
 
Příspěvek na péči se do úhrady za stravu a za ubytování nezapočítává. Příspěvek na péči v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov pro seniory.
 
Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.