Akreditace a certifikace

Certifikát značky kvality

Domov pro seniory Holásecká získal v roce 2013 certifikaci a byl oceněn 5 hvězdičkami v rámci systému Značka kvality v sociálních službách.
V roce 2016 jsme obhájili plný počet hvězdiček a zachovali si tak naši vysokou kvalitu poskytované péče.
V červnu roku 2020 již potřetí proběhla úspěšná recertifikace našeho zařízení a opětovné obhájení ocenění kvality 5 hvězd
ičkami.
znacka-kvality2.png


Chceme prostřednictvím systému certifikace demonstrovat kvalitu našeho zařízení směrem k uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti.

Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby.

Více o systému Značka kvality o našem zařízení naleznete na www.znackakvality.info.

 

Akreditace SAK

Domov pro seniory Holásecká získal akreditaci SAK dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Domov pro seniory Holásecká jako první zařízení získal akreditaci SAK dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb. Akreditace probíhala v rámci pilotního testování nových standardů dne 9. června 2014. Domov uspěl na výbornou téměř ve všech kritériích.

V září 2017 jsme úspěšně prošli reakreditací a toto významné ocenění kvality poskytované zdravotní péče nám bylo uděleno na další tříleté období.

V prosinci 2020 náš Domov úspěšně prošel reakreditačním šetřením a opakovaně obhájil nastavené Akreditační Standardy Spojené akreditační komise na další tříleté období.

Více o Spojené akreditační komisi naleznete na www.sakcr.cz/cz-top/o-nas/.

 

Akreditace MZ ČR - Specializační vzdělávání

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Domovu pro seniory Holásecká akreditaci k uskutečňování praktické části OM 7 vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru „Zdravotničtí pracovníci uvedeni v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání - Organizace a řízení ve zdravotnictví."