Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí je možné stáhnout z našich webových stránek, osobně vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic nebo Vám ji předá personál na recepci našeho Domova. Přílohou k žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař.

 Vyplněnou žádost a lékařskou zprávu žadatel předá osobně sociální pracovnici nebo zašle poštou na adresu zařízení:

Domov pro seniory Holásecká, p.o.
do rukou sociální pracovnice
Holásecká 33
620 00 Brno

Žádost můžete zaslat i e-mailem na adresu socialni1@hol.brno.cz nebo socialni2@hol.brno.czDomov pro seniory může odmítnout uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případě že:

  • neposkytuje takovou službu, kterou osoba požaduje
  • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • žadatel nespadá do cílové skupiny z důvodu věku nebo zdravotního stavu
  • žadatel chce svým pobytem v zařízení řešit primárně bytovou situaci, přičemž se nenachází v sociálně nepříznivé situaci.
  • žadatelé jsou prakticky nevidomí a neslyšící.