Jak požádat o službu

Žádost o přijetí je možné stáhnout z našich webových stránek, osobně vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic nebo Vám ji předá personál na recepci našeho Domova.

Přílohou k žádosti je lékařská zpráva, kterou vyplní ošetřující lékař.


Žádost o poskytování sociální služby
Posudek o zdravotním stavu

 

 Vyplněnou žádost a lékařský posudek žadatel předá osobně sociální pracovnici nebo zašle poštou na adresu zařízení:

Domov pro seniory Holásecká, p. o.
do rukou sociální pracovnice
Holásecká 33
620 00 Brno

Žádost můžete zaslat i e-mailem na adresu socialni1@hol.brno.cz nebo socialni2@hol.brno.cz

Pro bližší informace kontaktujte sociální pracovnice - 532 197 130 nebo 532 197 135

 

Není možné podat žádost  jako tzv. "pojistku do budoucna".

Domov pro seniory může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případě že:
  • žadatel se nenachází v nepříznivé sociální situaci - ověřováno sociálním šetřením,
  • neposkytuje takovou službu, kterou osoba požaduje,
  • nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  • žadatel nespadá do cílové skupiny z důvodu věku nebo zdravotního stavu,
  • žadatel chce svým pobytem v zařízení řešit primárně bytovou situaci, přičemž se nenachází v sociálně nepříznivé situaci.
Poradenská činnost:
Zájemcům o službu Domov pro seniory poskytnou informace sociální pracovnice osobně v úředních hodinách v době:
Pondělí
7:30 - 15:30 hod
Úterý
7:30 - 15:00 hod
Středa
7:30 - 16:30 hod
Čtvrtek
7:30 - 15:00 hod
Pátek
7:30 - 11:30 hod