Zjišťování spokojenosti klientů

Každého půl roku probíhá v zařízení dotazníkové šetření uživatelů. Zjišťujeme spokojenost uživatelů se stravováním a s dalšími oblastmi poskytovaných služeb. Dotazníky jsou vyhodnocovány a vybrané výsledky uveřejňovány ve výroční zprávě. Výsledky dotazníkových šetření jsou k nahlédnutí v kanceláři sociálních pracovnic.
 
—Klíčovým kritériem pro hodnocení kvality poskytovaných služeb je spokojený uživatel služby a jeho rodinní příslušníci. Pokud je uživatel s něčím nespokojen, má možnost podat písemně či ústně stížnost.